Friska anställda och lönsamma företag.

En hälsostrategisk arbetsmodell för preventiv företagshälsovård.

Våra tre steg

100+

Nöjda klienter

5 år

Av erfarenhet

10 år

av utbildningar

Free home workouts and fitness plans

With free online classes people who don’t have the time or money to afford a personal coach can make change their lives forever.

View all
No items found.

360 graders hälsa!

Varför behöver vi ert koncept?

Psykisk ohälsa står för 40% av sjukfrånvaron i Sverige och är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Psykisk ohälsa går att förebygga och det finns effektivt modeller att jobba med. Nationella och internationella studier har visat att det finns ett samband mellan psykisk ohälsa och arbetsmiljö.

Oavsett om ohälsa orsakas av faktorer i arbets- eller privatlivet så påverkas den drabbades förmåga att genomför sitt arbete på ett bra sätt - och där med organisationens förutsättningar att nå sina mål. När arbetsgivare skapar förutsättningar för god psykisk hälsa bidrar de till att skapa en effektiv och framgångsrik verksamhet.

Studier som undersökt kostnadseffektiviteten i preventiva insatser har visat en Return on Investment på 220 % på varje investerad krona.

Låt oss förebygga ohälsa på er arbetsplats!

Läs mer om oss

Read our tips and tricks

We post a lot of free content around health fitness and general wellbeing. Make sure to check all of our posts down below.

view all posts
No items found.