Friska anställda och lönsamma företag.

Hållbara och konkreta insatser för ökad
prestation och lönsamhet.

Våra tre steg

100+

Nöjda klienter

5 år

Av erfarenhet

10 år

av utbildningar

Free home workouts and fitness plans

With free online classes people who don’t have the time or money to afford a personal coach can make change their lives forever.

View all
No items found.

360 graders hälsa!

Varför behöver vi ert koncept?

Förebyggande hälsoinsatser är en lönsam investering för företag. Företag som väljer att investera i sina medarbetare förebygger mental och fysisk ohälsa vilket leder till ökad produktivitet för företag och minskar risken för sjukskrivning.

Psykisk ohälsa står för 40% av sjukfrånvaron i Sverige och är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Psykisk ohälsa går att förebygga och vårt tre-stegs-koncept är en effektiv modell att jobba efter.

Studier som undersökt kostnadseffektiviteten i preventiva insatser har visat en ROI på 220% på varje investerad krona!

Läs mer om oss

Read our tips and tricks

We post a lot of free content around health fitness and general wellbeing. Make sure to check all of our posts down below.

view all posts
No items found.