Besparingar till ert företag genom preventiva insatser.

Livet, både privat och yrkesmässigt, ställer krav. Många drabbas av ohälsa och sjukdomar orsakade av ohälsosamma levnadsvanor. Preventiva satsningar för bättre folkhälsa idag ger stora besparingar imorgon och i framtiden, för individen, samhället och företagare.

Långvariga sjukskrivningar ger upphov till resursförlust och är kostsamt. Det belastar företaget och belastar hälso- och sjukvården i samhället. Men det går att förändra. Genom att i tidigt skede utbilda och satsa på personalen kan vi förebygga många av dagens folksjukdomar.

Vårt erbjudande

Vi erbjuder tre olika tjänster som hjälper ert företag att jobba preventivt mot folkhälsosjukdomar. Vårt första möte kommer alltid att ägnas åt att bedöma nuvarande organisation och skapa en personlig plan som passar ert unika behov och mål

Föreläsningar

Låt dina anställda få lyssna på en 90 minuters föreläsning inkluderat något av nedan områden. Föreläsningarna är uppbyggda på en dynamisk inlärningsmetod med ett aktivt deltagande i gruppdiskussioner och praktiskt tillämpande uppgifter. Välj att ha den på plats eller online.

- Hur blir vi mer fysisk aktiva på arbetsplatsen och privatlivet?

- Optimerar din arbetstid med fysisk aktivitet och hjärnhälsa!

- Stresshantering och beteendeförändring i ett överväldigande samhälle.

- Kostnadsbesparingar i organisationen med preventivt hälsoarbete.

- Inspirationsföredrag: Från toppen av karriären till botten vid 25 år

För anmälan och prisförfrågning

Utbilda din egen Hälsopedagog

Har ni en eller två personer på arbetsplatsen som brinner för hälsa och välmående. Låt dessa personer få gå en heldagskurs för att utbilda sig inom hälsopedagogik och bli representanter på er arbetsplats.

Utbildningen är uppdelad i tre olika områden: fysisk aktivitet, beteendeförändring och praktiskt tillämpning i organisationen.

Under kursens gång får deltagarna ta det av ny uppdaterad forskningen inom ovan tre områden. Vi blandar informationsföreläsningar med dynamiska delar där vi övar på att praktiskt tillämpa de nya kunskaperna.

Efter avslutat utbildning sker regelbunden kontakt med era nya hälsorepresentant för att säkerställa förändring på arbetsplatsen.
Avstämning sker enligt överenskommelse med er. I avstämningen bollas tankar och svårigheter som dykt upp genom att applicera de nya kunskaperna i organisationen.

Alla som går utbildningen erhåller ett diplom efter avslutad utbildning. Utbildningen går att få på plats eller digitalt.

För anmälan och prisförfrågning

Träningspass och personlig träning

55 minuter ledarledd styrketräning för de stora muskelgrupperna som avslutas med fysträning för konditionen.

Träningspassen och personlig träning sker i anslutning till ert kontor eller önskad plats

För anmälan och prisförfrågning

Hur fungerar det att arbeta med oss?

Ett personligt samarbete

Vårt första möte kommer att ägnas åt att bedöma er nuvarande situation och skapa ett förslag baserat på vad som passar ert företag bäst. Vi skapar en relation där ni får chansen att lära känna oss och vi får chansen att anpassa våra tjänster utifrån era unika behov och mål.

En målinriktad process

Vårt mål är att skapa hälsosamma och välmående arbetsplatser för era anställda. Därför kommer allt vi gör vara relevant och applicerbart direkt på ert företag. Delmål och slutmål kommer vara en viktig del i processen under vårt samarbete.

En integrerande metodik

Samtal och förståelse för varandra är en viktig del i arbetet till välbefinnande. Vi ska tillsammans skapa en väg framåt som kommer att vara hållbar under en längre period. Förhoppningsvis livet ut.