Föreläsning

En föreläsning hålls av en Hälsopedagog inom området kvinnohälsa och den kvinnliga biologin. Längden på föreläsningen är vanligtvis 75 minuter inklusive frågor från deltagarna. Föreläsningen förekommer online och på plats.

En föreläsning hos oss utgår alltid från ett vetenskapligt förhållningssätt och en Hälsopedagog bidrar med unika kunskaper inom kvinnohälsa och inkluderar alltid ett 360-graders förhållningssätt. Föreläsningen ger dig kunskaper om vad forskningen hittills visat samt enkla och praktiska tips för att leva i synkronisering med din kvinnliga biologi.

Våra föreläsningar inkluderar nedan områden:

- Den kvinnliga biologin
- Menstruationscykelns tre faser & reproduktions-hormoner
- Leva i synkronisering med menstruationscykeln
- Träningsplanering utifrån menstruationscykeln

boka en intresseanmälan

Träningsprogram

Träningsprogram skräddarsys till dig som individ och din individuella menstruationscykeln. Våra träningsprogram utgår alltid från ett vetenskapligt förhållningssätt och de tre faserna i menstruationscykeln. Vi vill hjälpa dig att förstå din menstruationscykeln och planera utifrån din kvinnliga biologi.

Ett träningsprogram består vanligtvis av en programmering på 6 eller 12 veckor och den vänder sig till både nybörjare och individer med lång erfarenhet av träning.

Träningsprogrammen skräddarsys alltid utifrån dina behov och kan  kombineras med andra uppsatta mål, exempelvis:

- Få till en träningsrutin och tillhörande progression
- Muskeluppbyggnad, viktnedgång och viktuppgång
- Konditionsträning och tillhörande progression
- Leva i synk med din menstruationscykel

Vårt första möte består alltid av en konsultation på ca 15-30 minuter för att utvärdera ditt nuläge. Vi utför även träningsprogram på uppdrag av FaR (Fysisk Aktivitet på Recept).

boka en konsultation