Vårt mål är att skapa välmående individer och arbetsplatser.

Vi vill bidra med inspiration som gör att du vill välja en aktiv och bättre livsstil för dig själv, inte bara för det fysiska utan även det psykiska måendet. Som Hälsopedagoger är det vår uppgift att förstå att den inre motivationen och livsstilsförändringen kommer inifrån och är någon som tar tid att förändra.

Kort om oss.

Det viktigaste för oss i vårt arbete är att förmedla en hållbar livsstil och att personer hittar sin egen förmåga till förändring med oss som stöd!

Hälsopedagogerna är en start-up med en vision om att varje företag ska ha tillgång till sin egen Hälsopedagog. Vi växte fram genom en idé, om att varje individ förtjänar en god hälsa och en hälsosam livsstil. Vi vill vara med och skapa en bättre folkhälsa i hela Sverige.

Utöver detta vill vi vara en hjälpande hand, en pålitlig källa inom begreppet hälsa. Vi jobbar endast med evidensbaserade metoder och är ständigt på jakt efter nya och uppdaterad forskningen.

Kompetens

Utbildningar och kurser för att utbilda sig inom hälsa varierar stort. Vi lägger stort vikt vid att ha en akademisk bakgrund för att arbeta med hälso- friskvårdsrelaterade frågor. Att arbeta utifrån uppdaterad forskning och evidensbaserade metoder är något vi lägger stor vikt vid. Det är viktigt för oss att alla på Hälsopedagogerna  har en akademisk bakgrund.

Utbildning

Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm. En treårig kandidatexamen inom Idrottsvetenskap. Praktiskt fysiskaktivitet är centralt i utbildningen, likaså idrottsvetenskap, folkhälsovetenskap, hälsopedagogik, motiverandesamtal och medicinsk vetenskap.

Boka ett samtal

Hälsopedagog är ett mångfacetterat begrepp

Beroende på vem du frågar kommer du att få olika svar utifrån den personens erfarenheter. En grundtanke i yrket är att utveckla en helhetssyn när det gäller hälsa samt sambandet mellan varje individ hälsa  och företags produktivitet och lönsamhet. Både på kort och lång sikt.

En Hälsopedagog bidrar med unik kunskap om preventivt hälsoarbete som skiljer sig mycket från andra hälso-utbildningar på marknaden. Hälsopedagoger har avancerade kunskaper inom anatomi & fysiologi, verktyg för beteendeförändring, stress och psykosocial miljö, fysiska aktivitet på recept, träning och näringslära. En hälsopedagog hos oss arbetar alltid utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.

Att arbeta som Hälsopedagog

Vad är skillnaden på en Hälsopedagog & Personlig tränare?

Hälsopedagoger får en certifiering som personliga tränare men en Hälsopedagog kan bidra med ett unik synsätt på helhetshälsa. Inom utbildningen ingår stora delar om preventivt hälsoarbete där man lär sig olika metoder att jobba förebyggande med ohälsa på individ och organisationsnivå.

Vad är det bästa med att jobba som Hälsopedagog?

Att man får agera problemlösare och inspirationskälla på nya arbetsplatser. Varje företag är unikt och har olika utmaningar vilket gör att man behöver problemlösa och hitta nya strategier för varje ny kund, detta är en väldigt spännande och rolig process.

Vilken är den största utmaningen som Hälsopedagog?

Det är svårt att motivera en hälsoinvestering då effekterna av detta hämtas hem mycket senare. I dagens samhälle vill vi ofta se snabba resultat och att arbeta med hälsofrämjande insatser tar tid. Det svåra är att få organisationer/företag och privatpersoner att inse att det finns en stor fördel att arbeta preventivt med hälsorelaterade frågor.