Föreläsning

En föreläsning hålls av en Hälsopedagog inom området hälsa och välbefinnande. Längden på föreläsningarna kan anpassas utifrån önskemål, men är vanligtvis  75 minuter inklusive frågor från deltagarna samt en rörelsepaus.

En föreläsning hos oss utgår alltid från ett vetenskapligt förhållningssätt och en Hälsopedagog bidrar med unika kunskaper kring preventivt hälsoarbete och inkluderar alltid ett helhetstänk kring hälsa. Föreläsningen ger dig kunskapen om vad forskningen hittills visat samt enkla och praktiska tips.

Vi erbjuder föreläsning inom olika teman:

- Hälsoekonomi och lönsammare friskvård
- Fysisk aktivitet och stillasittandets hälsofara
- Motivation och beteendeförändring
- Stress samt vikten av återhämtning
- Kostråd och matvanor

Föreläsningar skräddarsys alltid utifrån den kartläggning som görs i verksamhetsanalysen.

Boka en föreläsning

Utbildning

En utbildning hålls av en Hälsopedagog inom området hälsa och välbefinnande. Längden på utbildningen kan anpassas utifrån önskemål, men är vanligtvis en halvdag eller heldag.

En utbildning hos oss utgår alltid från ett vetenskapligt förhållningssätt och en Hälsopedagog bidrar med unika kunskaper kring preventivt hälsoarbete och inkluderar alltid ett helhetstänk kring hälsa. Vi tillämpar en dynamisk arbetsmodell som består av både teoretiska och praktiska inlärningsmetoder.

Vi erbjuder utbildning inom olika teman:

- Hälsoekonomi och lönsammare friskvård
- Fysisk aktivitet och stillasittandets hälsofara
- Motivation och beteendeförändring
- Stress samt vikten av återhämtning
- Kostråd och matvanor

Utbildningen skräddarsys alltid utifrån den kartläggning som görs i verksamhetsanalysen.

Boka en utbildning

Hälsoabonnemang

Med vårt hälsoabonnemang får du tillgång till vår app och en skräddarsydd hälsoplan. Du får ett individuellt träningsupplägg och skräddarsytt kostprogram med tillhörande nyttiga recept, samt veckovis avstämning med en hälsopedagog för att säkerställa en balanserad livsstil.

I appen kan du se alla dina övningar med tillhörande videos, upplägg och progression. Du kan även se dina receptförslag med näringsberäknade måltider och uträknade makronutrienter samt kalorier.

Ditt tränings och kostschema uppdateras kontinuerligt och övningar samt recept byts ut för en fortsatt utveckling och progression. Obegränsad tillgång till chatten där du får ställa alla dina frågor med svar inom 24 timmar.

Välj mellan abonnemang på 6 eller 12 månader och anpassa utifrån dina unika träningsbehov:

 - Få till en träningsrutin och tillhörande progression
- Hjälp med viktnedgång och viktuppgång
- Balanserat förhållningssätt till kost och näring
- Work-Life-Balance samt hjälp att hitta en hållbar livsstil

boka ett möte

Motiverande Samtal

Ett motiverande samtal hålls av en Hälsopedagog och längden på samtalet är vanligtvis 50 eller 30 minuter.

Samtalet grundar sig i samtalsverktyget motiverande samtal som är en specifik samtalsmetod och ett förhållningssätt med syfte att uppnå ökad motivation till beteendeförändring. Samtalsmetodiken lägger stor vikt vid individens egna förmåga till förändring och skräddarsys alltid utifrån medarbetarens unika behov och kan exempelvis inkludera:

- Motivation och beteendeförändring
- Stresshantering och återhämtning
- Fysisk aktivitet, matvanor och livsstil

I samtalet få du hjälp med att sätta upp en handlingsplan, mål och konkreta förslag på hur du uppnår detta. En tydlig plan och strategi är grunden för en lyckad beteendeförändring.

Boka ett motiverande samtal

Konditionstest

Ett konditionstest mäter syreupptagningsförmågan (VO2max) och är ett enkelt samt objektivt mått på medarbetarnas hälsa. Det är ett effektivt verktyg för att följa utveckling av konditionen över tid.

En god kondition verkar skyddande mot ohälsa och en låg kondition ökar risken för olika sjukdomar som högt blodtryck, diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Det har dessutom i studier visat sig att god kondition visar på färre antalet sjukdagar.

Vid ett konditionstest utförs ett 30 minuters SUB maximalt cykeltest som beräknar VO2max (kondition) på en cykelergometer. Testet är ett objektivt mått och ger medarbetaren ett individuellt utgångsläge på hur bra deras kondition är.

Efter testet utförs ett tillhörande hälsosamtal på 30 minuter för att skapa en plan på hur man kan förbättra sin kondition.

Skicka en intresseanmälan

Hur fungerar det att arbeta med oss?

Ett personligt samarbete

Vårt första möte kommer att ägnas åt att bedöma er nuvarande situation. Vi skapar en tidsplan för vårt tre-stegs-koncept samt när de riktade insatserna ska implementeras i verksamheten. Vi skapar en relation där ni får chansen att lära känna oss och vi får chansen att sätta oss in i er verksamhet samt de mål ni vill uppnå.

En målinriktad process

Vårt mål är att skapa hälsosamma och välmående arbetsplatser för era anställda. Därför kommer allt vi gör vara relevant och applicerbart direkt på ert företag. Delmål och slutmål kommer vara en viktig del i processen under vårt samarbete.

En integrerande metodik

Samtal och förståelse för varandra är en viktig del i arbetet till välbefinnande. Vi ska tillsammans skapa en väg framåt som ska vara hållbar livet ut. Det är därför viktigt för oss att ni får vara med och påverka under hela processen.