Föreläsning

En föreläsning hålls av en Hälsopedagog inom området hälsa och välbefinnande. Längden på föreläsningarna kan anpassas utifrån önskemål, men är vanligtvis  75 minuter inklusive frågor från deltagarna samt en rörelsepaus.

En föreläsning hos oss utgår alltid från ett vetenskapligt förhållningssätt och en Hälsopedagog bidrar med unika kunskaper kring preventivt hälsoarbete och inkluderar alltid ett helhetstänk kring hälsa. Föreläsningen ger dig kunskapen om vad forskningen hittills visat samt enkla och praktiska tips.

Vi erbjuder föreläsning inom olika teman:

- Hälsoekonomi och lönsammare friskvård
- Fysisk aktivitet och stillasittandets hälsofara
- Motivation och beteendeförändring
- Stress samt vikten av återhämtning
- Kostråd och matvanor

Föreläsningar skräddarsys alltid utifrån den kartläggning som görs i verksamhetsanalysen.

Boka en föreläsning

Utbildning

En utbildning hålls av en Hälsopedagog inom området hälsa och välbefinnande. Längden på utbildningen kan anpassas utifrån önskemål, men är vanligtvis en halvdag eller heldag.

En utbildning hos oss utgår alltid från ett vetenskapligt förhållningssätt och en Hälsopedagog bidrar med unika kunskaper kring preventivt hälsoarbete och inkluderar alltid ett helhetstänk kring hälsa. Vi tillämpar en dynamisk arbetsmodell som består av både teoretiska och praktiska inlärningsmetoder.

Vi erbjuder utbildning inom olika teman:

- Hälsoekonomi och lönsammare friskvård
- Fysisk aktivitet och stillasittandets hälsofara
- Motivation och beteendeförändring
- Stress samt vikten av återhämtning
- Kostråd och matvanor

Utbildningen skräddarsys alltid utifrån den kartläggning som görs i verksamhetsanalysen.

Boka en utbildning

Motiverande Samtal

Ett motiverande samtal hålls av en Hälsopedagog och längden på samtalet är vanligtvis 50 eller 30 minuter.

Samtalet grundar sig i samtalsverktyget motiverande samtal som är en specifik samtalsmetod och ett förhållningssätt med syfte att uppnå ökad motivation till beteendeförändring. Samtalsmetodiken lägger stor vikt vid individens egna förmåga till förändring.

I samtalet få du hjälp med att sätta upp en handlingsplan, mål och konkreta förslag på hur du uppnår detta. En tydlig plan och strategi är grunden för en lyckad beteendeförändring.

Vi utför samtal på uppdrag av FaR (Fysisk Aktivitet på Recept).

boka ett motiverande samtal

Träningsprogram

Träningsprogram skräddarsys till dig som individ för att uppnå dina uppsatta mål inom träning. Våra träningsprogram utgår alltid från ett vetenskapligt förhållningssätt och baseras på de grundläggande principerna för fysisk aktivitet.

Ett träningsprogram består vanligtvis av en programmering på 6 eller 12 veckor. Den vänder sig till både nybörjare och individer med lång erfarenhet av träning. Träningsprogrammen skräddarsys alltid utifrån dina unika behov och kan exempel inkludera:

- Träningsrutin och tillhörande progression
- Muskeluppbyggnad, viktnedgång och viktuppgång
- Konditionsträning och tillhörande progression
- Träningsanpassning utifrån menstruationscykeln och graviditet

Vi utför program på uppdrag av FaR (Fysisk Aktivitet på Recept).

Boka en konsultation

Träningspass och personlig träning

Ett träningspass hålls av en Hälsopedagog och är vanligtvis 55 minuter. Träningspassen utförs inomhus eller utomhus i närheten av er arbetsplats.

Träningspassen är tänkta att uppmuntra personal till fysisk aktivitet och kan bestå av att styrketräning, rörlighet, löpning eller yoga. De kan även innehålla olika träningsmodeller så som löpskolning, intervallträning, styrkelyft och annat utifrån deltagarnas nivå.

Personlig träning är individuella träningspass som struktureras utifrån dig som individ. En personlig tränare ser till att träna på ett säkert, effektivt och roligt sätt. Det går bra att köra individuellt eller som duo-pass med en kollega.

Skicka en intresseanmälan

Hur fungerar det att arbeta med oss?

Ett personligt samarbete

Vårt första möte kommer att ägnas åt att bedöma er nuvarande situation. Vi skapar en tidsplan för vårt tre-stegs-koncept samt när de riktade insatserna ska implementeras i verksamheten. Vi skapar en  relation där ni får chansen att lära känna oss och vi får chansen att sätta oss in i er verksamhet samt de mål ni vill uppnå.

En målinriktad process

Vårt mål är att skapa hälsosamma och välmående arbetsplatser för era anställda. Därför kommer allt vi gör vara relevant och applicerbart direkt på ert företag. Delmål och slutmål kommer vara en viktig del i processen under vårt samarbete.

En integrerande metodik

Samtal och förståelse för varandra är en viktig del i arbetet till välbefinnande. Vi ska tillsammans skapa en väg framåt som ska vara hållbar livet ut. Det är därför viktigt för oss att ni får vara med och påverka under hela processen.